سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد

شمول مالیات و عوارض بر کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تولید داخل محسوب می شود.

آن قسمت از کالای تولیدی که وارداتی تلقی می شود مشمول حقوق ورودی و مالیات و عوارض خواهد بود.

نظر خود را بگذارید