الزام دریافت گواهی سلامت برای محموله های گیاهی صادراتی به روسیه

از تاریخ ١٤٠٠/١١/٠١ لغایت ١٤٠٠/١٢/٠١ کلیه کارشناسان قرنطینه مستقر در گمرکات صادراتی، گواهی سلامت سازمان غذا و دارو را به عنوان پیش نیاز صدور گواهب بهداشت گیاهی از صادر کنند گان محموله های گیاهی به روسیه دریافت نمایند

با همکاری سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، ترتیبی اتخاذ گردد که از تاریخ ١٤٠٠/١٢/٠١ صادرات کلیه محصولان کشاورزی به روسیه با ارائه گواهی سلامت به عنوان یکب از مدارک مورد نیاز برای گمرک صورت گرفته و در سیستم epl گمرک نیز ثبت شود . به طوری که از تاریخ ١٤٠٠/١٢/٠١ الزام بند ١ برای کارشناسان قرنطینه مستقر در گمرکات صادراتی برداشته شود .

▪️مطابق نامه …. دفتر توسعه صادرات معاونت بازرگانی وزارت متبوع صادرکنندگان محموله های گیاهی صادراتی به روسیه حداقل ٥ روز قبل از حمل بار و هر گونه اظهار ، به سازمان غذا دارو مراجعه نموده و گواهی سلامت را اخذ نمایند

نظر خود را بگذارید