امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قبال واردات کالاهای مجاز فراهم شد

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت: در اولین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت چند مصوبه خوب مقرر شد.

یکی از این مصوبات امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز بود.

نظر خود را بگذارید