برابر اصلاحیه اخیر موضوع اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

اشخاص ذیل بر اساس شاخص نوع فعالیت از ابتدای سال ۱۴۰۰، جزو مودیان گروه اول محسوب شده و مکلف به رعایت مقررات آیین نامه از جمله تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) می باشند؛

■١- کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
■۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط
■۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
■۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی
■۵-صاحبان مشاغل صرافی
■۶- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط
■۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم .
■۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری

لذا لازم است صاحبان مشاغل فوق ، تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه دفاتر قانونی برای تنظیم و تحریر آن طی سال ۱۴۰۱ ، اقدام نمایند

نظر خود را بگذارید