درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر موظف نمودن وزارت صمت برای اعمال اصلاحات مربوط به جدول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جدول طبقه بندی کالا برای تعرفه های گمرکی منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گرک تدوین شده که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به عضویت کنوانسیون مربوطه تحت عنوان «نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا» درآمده است.

نمانکلاتور مزبور در فواصل زمانی معین بروز رسانی و اصلاح می شود که آخرین آنها مصوب سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی گمرک بوده و از اول ژانویه ۲۰۲۲ قابل اجرا خواهد بود و براساس بند (۴) ماده (۱۶) کنوانسیون سیستم هماهنگ شده و ماده (۱۳) قانون امور گمرکی، کشورهای عضو باید اصلاحات را در جداول تعرفه ای و آماری خود اعمال نمایند.
علاوه بر این، از آنجایی که نمانکلاتور زبان مشترک فی مابین کشورها در تجارت بین الملل می باشد، بروز رسانی جدول تعرفه از طریق پیاده سازی اصلاحات، همگام با سایر کشورهای عضو کنوانسیون مربوطه موجب تسهیل تجارت و جمع آوری آمار قابل مقایسه در سطح بین الملل می گردد.
با توجه به لزوم اصلاحات موصوف در زمان مقرر و همچنین زمانبر بودن اعمال آنها در جداول تعرفه گمرکی و آماری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) اصلاحات مربوط به جدول تعرفه را در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.
شایان ذکر است، پس از تصویب و ابلاغ مصوبه مربوطه، مأخذ ورودی ردیف تعرفه های جدید اصلاحات ذکر شده، در مراجع ذیربط از جمله کمیته موضوع (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
این پیشنهاد هم اکنون مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون اقتصاد دولت سپری می کند

نظر خود را بگذارید