عدم شمول الزام به اخذ شناسه کالا جهت تعرفه های اعلام شده مشمول کد IVC

عدم شمول الزام به اخذ شناسه کالا جهت تعرفه های اعلام شده مشمول کد IVC سازمان دامپزشکی کشور و IRC سازمان غذا و دارو بدلبل برقرار نشدن تناظر شناسه کالا و کدهای یاد شده

نظر خود را بگذارید