قول وزیر صنعت برای حذف تعهدنامه ارزی تا پایان سال

رئیس کنفدراسیون صادرات ایرن گفت: به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تعهدنامه ارزی تا پایان سال حذف خواهد شد و از ابتدای سال 1401 دیگر چیزی به نام تعهد ارزی به شکل فعلی وجود نخواهد داشت.

نظر خود را بگذارید