درباره ما

اینجانب مهدی لگزی کارشناس اقتصاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارمند گمرک هستم. با توجه به تغییرات گسترده در بخشنامه‌های ارسالی از وزارت صمت و همچنین نبود یک سایت منسجم درباره قوانین متعدد تجارت و رویه‌های اجرایی گمرک، بر خود تکلیف دیدم و این سایت رو راه‌اندازی کردم.

امیدوارم استفاده کنید و همچنین در صورت هرگونه پیشنهاد و یا همکاری با من ارتباط بگیرید.

 

09154946789

09153620408

lagzi.mehdi@gmail.com

mahdi.lagzi@yahoo.com

رزومه کاری:

1- ارزیاب صادرات گمرک بیرجند 1390.

2- ارزیاب قضایی گمرک بیرجند 1391.

3- کارشناس مشاور گمرک یزدان 1391.

4- بازرس مدیر کل 1391.

5- رابط برنامه‌ریزی و بهبود فرایندهای گمرکی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی 1392.

6- عضو کمیته هم‌اندیشی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی 1392.

7- مسئول درب خروج گمرک ماهیرود 1392.

8- مسئول احراز هویت و جانشین سرویس ارزیابی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 1394.

9- کارشناس متمرکز واردات 1395.

10- رئیس سرویس ارزیابی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 1397.

11- مشاور امور گمرکی مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 1399.

رزومه پژوهشی:

1- طراح و مسئول بخش فنی و امور گمرکی سامانه جامع حقوقی و قضایی گمرک ایران با همکاری اداره کل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران 1395.

2- طراحی و اجرای سامانه نوبت‌دهی آنلاین ناوگان سوختی گمرک مرزی ماهیرود 1393.

3- مسئول درج مطالب گمرکی با عنوان "اقتصاد، گمرک، تجارت" در روزنامه آوای خراسان جنوبی 1396.

4- مرجع سازی قوانین و بخشنامه‌های گمرکی از ابتدای سال 1385 تا کنون.

و همچنین:

1- معرفی به عنوان کارشناس برتر گمرک ایران از سوی سازمان جهانی گمرک WCO"  1396".

2- اولین ارزیاب منتخب اتاق بازرگانی به عنوان خادم صادرات استان خراسان جنوبی 1392.

3- برگزیده گمرک ایران به عنوان جوان نمونه 1393.

4- تدریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی‌ رشته امور گمرکی دانشگاه علمی و کاربردی واحد خراسان جنوبی.

نظر خود را بگذارید