ثبت درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران

پیرو بند "ت"ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ارز، بخش اعتبارسنجی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و تأیید کارت‌های بازرگانی براساس استعلام شرایط صدور و تمدید عملیاتی شده است. 

 

بر همین اساس، لازم است متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی نسبت به ثبت درخواست «صدور و یا تمدید کارت بازرگانی» در سامانه جامع تجارت (بخش عملیات پایه- بارگذاری صلاحیت‌ها- کارت بازرگانی) اقدام نمایند تا درخواست آن‌ها پس از بررسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان مربوطه، به تأیید رسیده و نتیجه آن به صورت الکترونیکی در سامانه جامع تجارت منعکس و پس از تأیید آن، نسبت به ثبت سفارش در سامانه اقدام نمایند.

نظر خود را بگذارید