اضافه کردن سازمان همجوار به اظهارنامه

ترخیص برخی از کالا طبق قوانین نیاز به اعلام نظر سازمان هایی مثل استاندارد، غذا و دارو و .... که به اصطلاح به آن ها سازمان های همجوار گمرک می گویند. با فعال کردن دسترسی سازمان های همجوار برای اظهارنامه این امکان وجود دارد که سازمان مربوطه نظر خود درباره ترخیص کالای موضوع اظهار را به صورت یک کامنت در اظهارنامه درج کند.

برای دسترسی به فایل آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

نظر خود را بگذارید