قاچاق کالا و ارز

۰۸ آذر ۱۳۹۹

محاسبه بهای مال کالای قاچاق

یکی از مباحث در قاچاق کالا محاسبه بهای مال کالای قاچاق می باشد. این بخش به شما امکان محاسبه کالای قاچاق را می‌دهد. مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس ارزش کالاست. ارزش هر کالا با توجه به اهتمام گمرک ایران در ...