صادرات و ترانزیت مشتقات مایع نفت و گاز

۱۹ دی ۱۳۹۹

صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، صادرات و عبور فرآورده های نفتی ضمن رعایت کلیه قوانین تجارت، و بر اساس دستورالعمل اصلاح و بهبود(ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و معاوضه(سواپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در ...