بخش ها

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

ثبت درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران

پیرو بند "ت"ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ارز، بخش اعتبارسنجی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و ...
۱۴ آبان ۱۳۹۹

رویه صدور موقت

 صدور موقت  وفق ماده ۷۱ قانون امور گمرکی، صدور موقت رویه ای است گمرکی که به ‌موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۹

محاسبه حقوق ورودی کالای

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. وفق ماده 1 قانون امور گمرکی حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب ...