مجوزهای ترخیص (صادرات، واردات، ترانزیت و...) کالا از گمرک

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مجوزهای ترخیص کالای صادراتی

در ابتدا لازم است انواع کالا را بشناسید: 1- کالاهای مجاز: کالاهایی که برای ترخیص نیازی به مجوز خاصی ندارند. 2- مجاز مشروط: کالاهایی که جهت ترخیص نیاز به اخذ مجوز خاص می‌باشد. 3- ممنوع: کالایی ترخیص آن ممنوع می‌باشد. هر کالایی جهت صادرات ...