مالیات و معافیت‌های مالیاتی ورود کالا

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

معافیت مالیات بر کالای ورودی

طبق قانون امور گمرکی کالاهای ورودی مشمول حقوق ورودی است. حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی به میزان 4 درصد و سود بازرگانی که توسط هیأت محترم دولت تعیین شده و مالیات که به دو صورت مالیات بر ارزش افزوده معادل ...