فصل ها

۱۵ فروردین ۱۳۹۹

آموزش صادرات به افغانستان را اینجا بخوانید

اشتراکات زبانی و فرهنگی باعث شده تا صادرات ایران به افغانستان بسیار پرطرفدار باشد. اما مساله این است که چه کالایی به افغانستان صادر کنیم؟