زعفران ناب خراسان جنوبی

صادرات زعفران و خشکبار بیرجند با بسته‌بندی‌های خاص به تمام نقاط دنیا

تولیدکننده حوله خراشاد (روستای تو بافی جهانی)

تماس 09151101810