صادرات، واردات، حمل ونقل، امور بازارچه مرزی

کلیه امور ترخیص و حمل و نقل کالا پذیرفته می شود.

تلفن تماس 09155610637