طبقه بندی کالا (تعرفه کالا)

کلیه کالاهایی را که قصد صادرات یا واردات دارید در گمرک با کد تعرفه ای یکتا شناخته می شود. این کد تعرفه به شما در مورد مجوز ترخیص، میزان حقوق ورودی، نوع کالا (مجاز، مجاز مشروط، ممنوع) و... اطلاعات کافی را می دهد. تعرفه هر کالا در ایران 8 رقمی است.   

در کتاب مقررات صادرات و واردات که همه ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر می گردد کلیه تعرفه ها بیان شده. چگونگی نحوه طبقه بندی کالا امری کاملا تخصصی است ولی دقت کنید ابتدا کالای خود را کامل بشناسید و سپس بر اساس یادداشت های توضیحی هر فصل و با در نظر گرفتن قواعد عمومی کالای خود را طبقه بندی نمایید.

یکی از کتب بسیار مفید در این ضمینه کتاب تعیین تعرفه در گمرک تالیف استاد رضا بنایی و چاپ شرکت چاپ و نشر بازرگانی است.

طبقه بندی طبق تعرفه HS دارای 21 قسمت و دارای 98 فصل بوده که فصل 77 برای نیازهای آتی سازمان جهانی گمرک نگه داری شده است و دو فصل 98 و 99 نیز برای نیازهای آتی کشورهای عضو اختصاص یافته است. که در ذیل می توانید دریافت نمایید. در قسمتهای بعدی جداگانه هر فصل بیان خواهد شد.

 

 

مهدی لگزی

نام فایل
فایل
قسمت اول حیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم محصولات نباتی
قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فراورده ها
قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی
قسمت پنجم محصولات معدنی
قسمت ششم محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیا
قسمت هشتم پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد
قسمت نهم چوب و اشیا چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیا چوب پنبه ای
قسمت دهم خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت، کاغذ و مقوا و اشیا ساخت شده از آنها
قسمت یازدهم مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهم کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه
قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوزو میکا یا از مواد همانند
قسمت چهاردهم مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات
قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهم ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها
قسمت هفدهم وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش و کنترل
قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات، اجزا و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم کالا و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم اشیا هنری، اشیا کلکسون یا عتیقه
نظر خود را بگذارید