معافیت مالیات بر کالای ورودی

طبق قانون امور گمرکی کالاهای ورودی مشمول حقوق ورودی است. حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی به میزان 4 درصد و سود بازرگانی که توسط هیأت محترم دولت تعیین شده و مالیات که به دو صورت مالیات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد، 3 درصد عوارض و مالیات علی الحساب واردات معادل 4 درصد می باشد. 

باید بدانید برخی کالاها وفق ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بعضی از اشخاص مانند مرزنشینان وفق قانون مقررات صادرات و واردات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. لیست معافیت این کالاها ضمیمه شماره 9 کتاب قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که جهت استفاده در اختیار شما قرار دارد. ضمناً قوانین مرتبط نیز در اختیار شما قرار داده شده است. 

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالای ورودی طبق وفق ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) بهعلاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

 

مهدی لگزی

نام فایل
فایل
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
آئین نامه اجراییماده 132 اصلاحی قانون مالیات مستقیم
قانون اصلاح مبارزه با پولشویی
نظر خود را بگذارید