محاسبه حقوق ورودی کالای

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی است.

وفق ماده 1 قانون امور گمرکی حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی گردد.

 

وفق ماده 5 قانون امور گمرکی صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.

سود بازرگانی متغیر و سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می گردد.

در این بخش سعی شده میزان حقوق ورودی کالای وارداتی شما با عنایت به قوانین و لحاظ تخفیفات و معافیت های اعمالی محاسبه گردد.

توجه کنید ماخذ کالا و همچنین ارزش کالای اظهاری خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا قبل از وارد کردن مقادیر، راهنما را مطالعه فرمایید تا محاسبات بدرستی انجام گردد.

 

مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید