محاسبه بهای مال کالای قاچاق

یکی از مباحث در قاچاق کالا محاسبه بهای مال کالای قاچاق می باشد. این بخش به شما امکان محاسبه کالای قاچاق را می‌دهد.

مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس ارزش کالاست. ارزش هر کالا با توجه به اهتمام گمرک ایران در سایت www.tsc.irica.ir قابل دریافت است. البته برای محاسبه دقیق ارزش واقعی کالا به دور از هر گونه تخفیف را وارد نمایید.

حقوق ورودی که جمع حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش و همچنین درصد سود بازرگانی (متغیر) بدست می آید. ماخذ حقوق ورودی در قسمت آشنایی با کتاب مقررات صادرات و واردات بخش فصول کتاب تعرفه آمده است.

نظر خود را بگذارید