کارگزار گمرک (حق العملکار گمرک)

لازم است بدانید کسانی می توانند در گمرک فعالیت (تنظیم اظهارنامه) نمایند که دارای کارت بازرگانی و یا کارت حق العملکاری گمرک باشند. البته که در بازارچه های مرزی کسانی که دارای کارت پیله وری هستند، می توانند اظهارنامه تنظیم نمایند.

کارت حق العملکاری گمرک توسط گمرک ایران برای پذیرفته شدگان در آزمون حق العملکاری که آن هم توسط گمرک ایران برگزار می گردد، صادر می شود. تمدید این کارت هم نیاز به آزمون مجدد نداشته و پس از استعلام های لازم توسط گمرکات اجرایی صورت می پذیرد.

نکته: حال اگر کارت بازرگانی ندارید و شخصی حقیقی هستید فقط و فقط می توانید به حق العملکاران برای انجام تشریفات گمرکی خود وکالت دهید.

ولی اگر شخصیتی حقوقی هستید می توانید با وکالت به کارمند خود با استفاده از کارت بازرگانی خود تشریفات گمرکی خود را انجام دهید و در غیر اینصورت می توانید با وکالت به حق العملکاران گمرکی نسبت به انجام تشریفات گمرکی خود اقدام نمایید.

 

وفق مواد 190 تا 195 آئین نامه قانون امور گمرکی 

کارگزار گمرک

ماده۱۹۰ـ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانه ها می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کار گزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.

تبصره۱ـ اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می نمایند، الزامی به داشتن پروانه کار گزاری گمرکی ندارند.

تبصره۲ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.

ماده۱۹۱ـ متقاضیان پروانه کار گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت ایران

ب ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.

ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره۱ـ کسانی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.

تبصره۲ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارائه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می شود، تمدید خواهد شد.

تبصره۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشهای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده۱۹۲ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف می باشند.

ماده۱۹۳ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارائه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می شود.

ماده۱۹۴ـ از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می نماید تسهیلات ویژه ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.

ماده۱۹۵ـ شرکت های حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه های تجاری و محموله های غیر تجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود مجازند آن نمونه ها و محموله ها را فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

در انتها لازم است بدانید که آزمون حق العملکاری برای رشته های مرتبط به تجارت (رشته امور گمرکی، مدیریت، اقتصاد و ...) و در بازه زمانی های نامرتب توسط گمرک ایران برگزار می گردد. 

اگر علاقه مند به فعالیت های گمرکی هستید لازم است سایت گمرک ایران www.irica.ir و یا گمرک پلاس را دنبال کنید.

نکته: نمونه فرم وکالت توسط دفتر حقوقی گمرک ایران طراحی شده که در قسمت بخشنامه می توانید آپلوید فرمایید.

 

 

مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید