کارت بازرگانی، کارت حق‌العملکاری، کارت‌ پیله‌وری

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

ثبت درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران

پیرو بند "ت"ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ارز، بخش اعتبارسنجی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و ...
۲۱ شهریور ۱۳۹۹

ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده

در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران و با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران در پی مشکلات ایجاد شده برای ...
۱۵ دی ۱۳۹۹

کارت بازرگانی

برای فعالیت در گمرک (تنظیم اظهارنامه) لاجرم باید یا دارای کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری باشید. البته در بازارچه های مرزی کارت پیله وری ملاک تنظیم اظهارنامه می باشد. البته مسافران نیازی به داشتن کارت ندارند که البته تعریف ...